Ucube ve Katar
17 Haziran 2017 Cumartesi Saat 21:13
14 Punto 16 Punto 18 Punto 20 Punto
Can Toprak
Fillerin tepişmesi sonucu çimenlerin ezilmesi mi, ilahi adalet mi, yoksa Mazlumların ahımı bilinmez, ama krizden dolayı dünyanın en zengin devletinin sadece üç haftalık yiyeceğinin kaldığı söylenmektedir. Katar denilen yapı son derece ilginçtir. İlişkileri, yaptıkları çetrefili ve karmaşıktır. Söyledikleri, savundukları ile yaptıkları hep çelişki halindedir. Bu nedenle patlak veren sorunun kendisi de oldukça karmaşık ve anlaşılması zordur. Ulusalarası güçlerin terör kapsamına aldıkları İhvanı Müslüm’ün değişik ülkelerdeki kollarına destek vermek, iranla ilişkiler ve petrol üretimi, satışı konusunda yaşanan çelişkiler bu krizin görünürdeki nedenlerdir. Buna rağmen İnsanlığa karşı işlediği suçlar deşildikçe Katar kavramının sadece sınırsız paranın birkaç kişinin elinde toplanması ve  el Cizire TV’den ibaret olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bol para ve gerçekleri karartıp onur cellatlığı yapan El Cizire TV ile özdeşleşmiş bu ismin aslında birçok yönüyle kötülükler merkezi durumunda olduğu daha fazla görünür hale gelmektedir. Bu nedenle katar kadar onun suç çetelesini ortaya serenler de Anarşistlerin deyimiyle ‘her devlet katildir’ler.  Aynı zamanda kötülük ve çirkinliklerin üretim merkezidirler. Ortaya serilen Katar gerçekliği ise daha fazla üzerinde durulmayı gerektirmektedir. Öncelikle Katar nasıl bir devlettir, Devletmidir, değilmidir sorusu herkes için cevapsızdır. Buranın yerlileri Arap’lardan farklı bir ulus değildir. Şeyhin ailesi ve çevresi köken olarak Arap’tırlar. Fakat kültür, kimlik, ahlak ve değer yargıları itibarı ile Araplarla her hangi bir bağları kalmamıştır. Dejenere hale gelerek kimliksiz ve kültürsüzleşmişlerdir.  Bu nedenle buradakiler tam olarak Arap ulusunun bir parçası da sayılmazlar. Farklı bir etnik, dini, mezhebi grupta değildir. Bir aşiret, tarikat grubuda da değildirler. Buna rağmen 300.bini yerli geri kalanı çalıştırılmak amacıyla Pakistan, Filipin, Mısır, Filistin vb. ülkelerden getirilen 2.milyon 600 bin nüfusu barındırmaktadır. Yani nüfusun ancak 8’den biri yerlidir. Geri kalan değişik uluslardan emekçilerdir. Bu nedenle katar her yönüyle İlginçtir, yerleşik normlara uymamaktadır. Mevcut kurallara aykırılık arz etmektedir. Var olan kavramlarla tanımlanmamaktadır. Bundan dolayı bu yapıyı tanımlamaya en uygun kavram ucubedir. Ucube; biçimsiz, kimliksiz, kişiliksiz ve tanımsız olanı, tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Genel olarak kötü, uğursuz, değersiz, çirkin varlıkları, tavır, davranış ve yaşam biçimlerini tanımlamakta kullanılmaktadır. Katar oluşumu, gelişimi, aldığı biçim, yaptıkları, yol açtıkları ile tamda bu kavrama denk düşmektedir. Birçok yönüyle ucube kavramı adeta Katar’ı tanımlamak için üretilmiştir. Katar her hangi bir yazı konusu olabilecek, kayıt altına alınabilecek değerde bir tarihten yoksundur. Oldukça aşınıp-silik hale gelmiş genel Arap kimliği ve kültürü dışında, Katara özgü, ona ait bir kültür ve kimliği yoktur. Bilim, sanat, edebiyat ve felsefe yoksunudur. Her hangi bir dalda yetişmiş bilim insanı, sanatçısı, aydını varmı-yokmu beli değildir. Katar devletinin güvenlik teşkilatının tamamı Filistinli, Mısırlı ve Pakistan’lılardan oluşmaktadır. Bunun dışında on bin kişilik ordusu bulunmaktadır.  Sivil bürokrasisinin tamamı da yabancılardan oluşmaktadır. Onur cellatlığı ile ünlü el Cizire tv şeyh ailesince finans edilmektedir. Fakat sıradan  çalışanından-idarecisine kadar tamamı İngilizlerden oluşmaktadır.  Ekonomisi üretimden çok, enerji kaynaklarının yağmalanması tarzında satışına dayanmaktadır. Yani başta doğal gaz olmak üzere petrol ürünlerinin satışında elde edilen sınırsız para şeyh ve ailesinin denetiminde toplanmaktadır. Bu yolla çakma bir finans kapital oluşmaktadır. Sonra bu para değişik ülkelere ya spekülatif ticari amaçlar için akmakta, tekeller arası rekabeti kızıştırıp-dindirmektedir. Yada Suriye, Irak, Afganistan, Libya Filistin vb. alanlarda olduğu gibi halkaları bir-birine kırdırmak, halkların özgürlük taleplerini saptırmak veya yok etmek için kullanılmaktadır. Bir ABD’li yetkili İsrail devletini, ABD’nin Akdeniz’deki en ucuz savaş gemisi olarak tanımlamıştı. Katarda küresel güçlerin bölgeyi karıştırmak ve kendi çıkarlarına göre yeniden dizayn etmede kullandıkları bir merkezdir. Özcesi katar bir halkın oluşturduğu bir yapıdan, bir devletten çok, küresel güçlerin bölgenin bünyesine sapladığı bir paslı hançerdir. Bir kötülük, zulüm, ihanet- kumpas merkezi, Zalimlerin ileri karakolu, kışlasıdır. Bu nedenle yaşadığı krizin nedeni ne olursa-olsun sonuçları halkların yararınadır.

Can Toprak

Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi

www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info -www.navendalekolin.com -http://kursam.org/index.html- http://kursam.net/index.html

 

Parveke
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Solin Bahar
Henüz Yazı Eklenmemiş
Bahar Deniz
Henüz Yazı Eklenmemiş

ARAMA